Viša stručna savjetnica ŽK Karlovac – Jasna Plevnik