Gost je dr. Josip Grbac, izvanredni profesor moralne teologije na Riječkoj teologiji i na postdiplomskom studiju u Zagrebu. Ušao je u Biskupsko sjemenište u Pazinu, gdje je 1974. maturirao. Studirao je u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregoriana. Nakon dvije godine filozofije i tri godine teologije, 1981. upisao je specijalizaciju iz moralne teologije te 1983. položio licencijat. Doktorsku radnju obranio je 1987. Sljedeće godine postao je predavač moralne teologije na Visokoj bogoslovskoj školi u Rijeci. Tijekom tih godina bio je član nekoliko vijeća i urednik biskupijskog glasila Ladonja. Aktivno je surađivao na osnivanju prve privatne biskupijske klasične gimnazije Pazinski kolegij. U rujnu 1999. postao je docent moralne teologije na Teologiji u Rijeci. Od 1994. do 2000. u dva mandata obnašao je dužnost rektora Teologije. Član je upravnog odbora Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve, a obnašao je i dužnost tajnika Komisije Iustitia et pax HBK-a. Sudjeluje na brojnim međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te je suradnik na raznim projektima. Autor je tri knjige te više od 60 znanstvenih i stručnih radova/članaka. S profesorom Grbcem, koji slovi za jednog od najotvorenijih sugovornika Crkve u Hrvata, razgovaramo o tome je li moguće korigirati Papu, zašto su afere u Crkvi učestale, u kojoj je mjeri naša Crkva proročka i koje je vrijednosti zastupala i prije demokratskih procesa u našem društvu, o Crkvi kao glasu diskriminirane većine, o konformizmu u Crkvi, angažmanu Crkve, Crkvi i politici, o svođenju nauka Crkve na lako prihvatljive istine i učenja, pasivizaciji društva, o tome koje su to temeljne etičke dvojbe hrvatskoga društva, o tome što podrazumijeva supsidijarnost u hrvatskom društvu, o Istri i poganskom kultu zatiranja identiteta i narodne pripadnosti, o strankomaniji, Istanbulskoj konvenciji te hrvatskoj teologiji.

Autor: Romano Bolković
Urednica: Slavica Babić

HRTi – gledajte više na hrti.hrt.hr
Hrvatska radiotelevizija www.hrt.hr
FB: @HRTnovimediji