Teme su: debata između Žižek i Peterson te knjiga i čitanje. Komentatori su: Marija Selak, Aleksandar Musić, Nino Raspudić, Marijana Bijelić, Petar Tomev Mitrikeski.

Uređuje i moderira: Gabrijela Perišić
Redateljica: Kamelija Čančarević
Producent: Tihomir Marjanović