Zagreb, 16.07.2019. – Zelena akcija održala je performans i konferenciju za novinare komentirajući trenutnu energetsku i klimatsku politiku Republike Hrvatske. Na video snimci govore Marija Mileta i Luka Tomac.

video HINA/ Edvard ŠUŠAK/ es

Hrvatska izvještajna novinska agencija Hina utemeljena je Zakonom o Hini 26.07.1990. Hrvatski sabor je 02.11. 2001. prihvatio novi Zakon o Hini kojim je preustrojena iz državne u samostalnu javnu ustanovu i neovisni javni medij.

www.hina.hr