Zagreb, 20.11.2019 – Potpisan je memorandum o suglasnosti za procjenu i uspostavu strateške suradnje za održavanje, popravak i modernizaciju između Republike Hrvatske i Kongsberg Defence & Aerospace i Patria i Kongsberg Aviation Maintenance Services.
video HINA/ Edvard ŠUŠAK/ es

Hrvatska izvještajna novinska agencija Hina utemeljena je Zakonom o Hini 26.07.1990. Hrvatski sabor je 02.11. 2001. prihvatio novi Zakon o Hini kojim je preustrojena iz državne u samostalnu javnu ustanovu i neovisni javni medij.

www.hina.hr