Da se dobar glas daleko čuje, potvrdila je i najnovija izvrsna promocija Slavonije. Naime, veliku repotražu o našem kraju objavio je poznati francuski magazin Le Figaro.
Pa će tako o ljepotama ravne Slavonije moću čitati milijuni Francuza.