Za domaće voćare ovo bi mogla biti dobra proizvodna godina. Većina voćnih vrsta dobro je urodila, a među njima i šljive, koje su u pojedinim nasadima u Slavoniji dale i rekordan urod. Evo priče iz Petrijevaca.