”Bandiću ne vjerujem ništa, pa ni to da namjerava dati ostavku”!