”Zbog neslaganja sa Bandićem, Trg Franje Tuđmana nije uređen!”