U tijeku su radovi na energetskoj obnovi dviju osnovnih škola u Dubrovniku. Provjerili smo kako napreduju radovi u Osnovnoj školi Ivana Gundulića i Marina Držića, ali i na izgradnji Područne škole Montovjerna.