Viši stručni suradnik Odsjeka za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo ŽK Osijek – Ernest Nad