Zagrebački startup Besplay stoji iza mobilne aplikacije RedAI namijenjene kompanijama koje se bave proizvodnjom robe široke potrošnje. Aplikacija fotografira policu ili hladnjak gdje se proizvodi nalaze te identificira brend, vrstu i količinu artikla