Teme radni vijek te elektroničko špijuniranje komentiraju Marija Selak, Aleksandar Musić, Nino Raspudić, Marijana Bijelić, Petar Tomev Mitrikeski

Uređuje i moderira: Gabrijela Perišić
Redatelj: Zoran Rogić
Producent: Tihomir Marjanović