10. Tripicijada, natjecanje u kuhanju tripica, održana je u Sinju