Izrael, Jordan, Tajland, Mianmar, Laos, Vietnam, miks fotografija i snimaka uz opuštenu naraciju, slučajno naiša na te materijale pa ih smiksa u video. Uzivajte

Pustolov u duši, radim sve da bi zaštitio vodu, zrak, zemlju, životinje i biljke. Worldtraveler